Ziraat Bankası çiftçiye 42 milyar TL tarım kredisi verdi

Ziraat Bankası’nın 2016 yılında çiftçilere kullandırdığı tarım kredileri 8,4 milyar TL artarak 42 milyar liranın üzerine çıktı.

Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M.Cengiz Göğebakan, tarım kredileri ve 2017 yılına ilişkin gelişmeler ve beklentilere dair açıklamalarda bulundu.

Sağlanan artışın yaklaşık yüzde 25 olarak gerçekleştiğini belirten Göğebakan “Kredi konuları itibariyle değerlendirdiğimizde yüzde 38’lik artışla tarımsal mekanizasyona yönelik kullandırdığımız krediler ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24’lük artışla hayvansal üretime yönelik krediler, yüzde 18’lik artışla bitkisel üretime yönelik krediler izledi” dedi.

2016 yıl sonu itibariyle Ziraat Bankası tarafından kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 37’sinin yatırıma yönelik harcamalardan oluştuğunu ifade eden Göğebakan “Geçen yıl tarımsal yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 22, işletme kredilerimizdeki artış ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarının içinde yine tarımsal mekanizasyona, özellikle traktör alımına yönelik krediler ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

Sübvansiyon Hariç Tarım Kredileri 10 Milyar Lirayı Aştı

Sübvansiyon uygulamaları dışında kullandırdıkları tarım kredilerinin yüzde 49’luk bir artışla 10 milyar lirayı aştığını kaydeden Göğebakan, toplam tarım kredileri artarken, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranlarının yüzde 0,98 düzeyinde kaldığını açıkladı.

Göğebakan, takipteki kredi oranının bu seviyelerde kalmasının hem doğru kredilendirme, hem üreticilerin kredi borçlarını ödeme alışkanlığının yüksek olması hem de Ziraat Bankası’nın muhtelif nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen üreticilere sunduğu erteleme ve yapılandırma seçeneklerinin büyük etkisi bulunduğuna dikkat çekti.

Göğebakan “Bu noktada Hazine Müsteşarlığı tarafından faiz indirimi uygulanan kredilerin tamamıyla Bankamız kaynaklarından kullandırılan krediler olduğunu ifade etmek gerekir. Çünkü zaman zaman faiz indirimi uygulanan kredilerin Bankamıza verilen bir fondan kullandırıldığı gibi yanlış bir algı oluşmaktadır. Bu kredilerin Bankamızın diğer kredilerinden tek farkı, üreticilerin kullandıkları krediler nedeniyle ödemeleri gereken faizin bir kısmının Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanıyor olmasıdır. Anaparası tamamen Bankamızın kaynaklarından kullandırılmaktadır” dedi.

2017’de hayvancılık, meyve bahçesi tesisi, örtüaltı tarımı, tarımsal mekanizasyon, yağlı tohumlu bitkilerin yetiştiriciliği, yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları gibi alanların öncelikli hedefleri arasında olacağını ifade eden Göğebakan, “Bu yıl üzerinde en çok yoğunlaşacağımız konulardan bir tanesi de tarım–sanayi entegrasyonunun sağlanması için çok önemsediğimiz sözleşmeli üretim modeliyle kredilendirmenin yaygınlaştırılmasıdır. Planlı bir üretim yapılması, arz ve talep dengesinin sağlanması ve üreticilerimizin piyasa koşullarından mümkün olduğu ölçüde az etkilenmesi için sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla farklı üretim konularına uygun koşullarla bu modelin finansmanını geliştirmek için modelin tüm tarafları ile birlikte çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Tarım Kredilerine Uygulanacak Faiz İndirimleri (Sübvansiyon)

2017 yılında Ziraat Bankası’nca kullandırılan tarım kredilerine uygulanacak faiz indirimleri (sübvansiyon) ile ilgili olarak da bilgi veren Göğebakan şunları söyledi:

“Bankamızca kullandırılan tarım kredilerine Hazine Müsteşarlığı tarafından faiz indirimi (sübvansiyon) uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yılki düzenlemelerle Damızlık Etçi ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği konusundaki sübvansiyon üst limiti 7,5 milyon TL’den 12,5 milyon TL’ye yükseltildi. Üreticilerimizin traktör alımının yanısıra tarımsal mekazinasyon seviyesinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal mekanizasyona yönelik 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılacak kredilerdeki faiz indirim oranı da %50’den %75’e çıkarıldı.

Diğer taraftan, ülkemizdeki küçük işletme yapısı nedeniyle en çok üreticinin bulunduğu yaygın bitkisel üretim konusu ve gıdanın yanısıra sanayi hammaddesi de olan kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, susam, kolza, kanola, yağlık zeytini kapsayan stratejik bitkisel üretim konusundaki sübvansiyon üst limitleri de artırıldı. Yaygın bitkisel üretim konusunda faiz indirimine tabi kredi üst limiti 250 bin TL’den 750 bin TL’ye, stratejik bitkisel üretim konusunda faiz indirimine tabi kredi üst limiti ise 2 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükseltildi. Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi de özellikle meyve yetiştiren üreticilerin büyük ihtiyacı olan soğuk hava deposu yatırımlarının da bu kapsama alınmış olmasıdır.”

2017 Yılında Üreticilerimizi Pek Çok Yeni Uygulama Bekliyor

Göğebakan “Bu yıl pek çok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bunların başında 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu bulunuyor. Bu kanuna göre hayvanların ve ürün veren çok yıllık ağaçların rehni mümkün hale gelmektedir. Yasa ile uygulamaların genel çerçevesi belirlenmiştir. Bazı konulardaki yönetmelikler de ilgili Bakanlıklar tarafından yayınlanmaya başlamıştır.

Uygulamanın detaylarını düzenleyecek yönetmelik ve tebliğler ile sistemsel düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte artık hayvansal üretim yapan üreticilerimiz bu hayvanlarını rehin etmek suretiyle kredi kullanabilecekler. Aynı şekilde meyve yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz meyve ağaçlarını rehin vermek suretiyle teminat oluşturabilecek ve krediye erişim imkanını arttıracaktır. Bu ve benzeri teminat enstrümanları bu sektörde ipotek bağımlılığını da sona erdirecek uygulamaları beraberinde getirecektir. Fikir aşamasından itibaren Banka olarak katkı vermeye çalıştığımız bu uygulamaların hayata geçirilmesi için Ziraat Bankası olarak biz de hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yasal altyapının tamamlanması ile birlikte kanunen teminat vasfı kazanacak unsurların karşılığında kredi kullandırmaya başlayacağız” dedi.

Verim Sigortası Dönüm Noktası Olacak

Tarımsal üretimin ve tarım finansmanının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini tarım sigortalarında da son üç yıldır ısrarla talep ettikleri düzenlemelerin bazılarının uygulamaya konulmaya başlandığını belirten M.Cengiz Göğebakan “Buğday ürünü için bu yıl başlatılan verim sigortası tarımsal üretimde çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. TARSİM tarafından verilen teminatla ilçe bazında belirlenen verim eşiklerinin altında kalındığında hasar ödemesi yapılacaktır. Verim sigortasının yaygınlaşması ile artık kuraklık ertelemesi, fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkileri gibi belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyoruz” dedi.

Sigorta ile ilgili bir diğer önemli yeniliğin ise hayvan hırsızlık sigortası olduğuna işaret eden Göğebakan, bunun hem üreticilere hayvan hayat sigortasına ek bir güvence sağlayan hem de hayvanların teminat vasfını tamamlayan ve güçlendiren son derece önemli bir uygulama olacağını belirtti.

http://tarimanaliz.com/tarimda-2017-riskleri-ve-firsatlar/

Bir cevap yazın