Tarımda OVP hedefleri

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018-2020 yıllarını kapsayan “Yeni Orta Vadeli Program”ı (OVP) açıkladı.

OVP’de tarım sektörünü yakından ilgilendiren kararlar da var.

İşte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kararlar:

*** Verimsiz kullanılan veya atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerinin uygun koşullarda satışı sağlanacak.

*** Hazine taşınmazlarının lehtar ve kiracılara doğrudan satışı kolaylaştırılacak. Tescil harici alanlar hazine adına tescil edilerek ekonomiye kazandırılacak.

*** Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak.

*** Tarımsal üretimin güçlendirilmesi için tarımsal desteklerin, üretim hedefleri, verimlilik ve çiftçi geliri dengesi gözetilerek yeniden düzenlenecek.

*** Büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçiş desteklenecek.

*** Su kullanımının etkinleştirilmesini teminen Su Kanunu çıkarılacak.

*** Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılacak.

*** Hayvancılıkta üretimin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek.

*** Meraların girişimciler tarafından ıslah edilerek kullanımı sağlanacak.

*** Damızlık materyal üretimiyle yetiştiricilik yapan işletmelerin ölçeği büyütülecek.

*** Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararı, yatırımcının ÇED raporunu eksiksiz teslimine müteakip azami 2 ay içinde sonuçlandırılacak.

*** Yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması için potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırımcılara daha kolay yer tahsisinin yapılabilmesini teminen, coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlanacak.

**** Büyük ölçekli yatırımlara uygun yer tahsisi daha da kolaylaştırılacak.

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme uygulamalarına program döneminde de devam edeceklerini ve önümüzdeki yıl için özelleştirme geliri hedefinin 10 milyar lira olduğunu söyledi.

Ağbal, 2019 ve 2020 yılları için de 10’ar milyar liralık özeleştirme hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları‘na bağlı fabrikalardan önceliklendirme yaparak özelleştirmelere devam edeceklerini kaydeden Ağbal, özelleştirme programını hızlandırmayı planladıklarını dile getirdi.

İrfan Donat

Bloomberg HT Tarım Editörü

idonat@bloomberght.com

Bir cevap yazın