4. Ulusal Pamuk Zirvesi’nden pamuğun yol haritası çıktı

Ulusal Pamuk Konseyi’nce “Milli Tarım, Milli Pamuk” sloganıyla düzenlenen 4.Ulusal Pamuk Zirvesi‘nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirge, 472 sektör temsilcisinin katkısıyla oluşturuldu. 

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, zirvede Türkiye pamukçuluğunun bütün sorunlarının tarladan dükkana, tohumdan gömleğe pamuk değer zincirinde yer alan bütün kesimlerin bakış açılarından ele alınıp değerlendirildiğini ve çözüm önerilerinin ortaya konduğunu söyledi.

Destekleme planlamasının 3 yıllık yapılıyor olması olumlu karşıladıklaerını dile getiren Kocagöz, “Doğru havzalarda doğru ürünlere verilecek destek ve teşvikler pamuk üretimin
de arttırılmasına neden olacaktır. Maliyetlerde özellikle mazotta yüzde 50 destekleme ve gübrede yapılacak desteklemeler dekara yapılacak desteğin yanında üreticimize rekabet şansı verecektir” dedi.

Desteklemelerin pamuk ekim aylarında yani mevcut ödemelerden bir yıl önce ödenmesini olumlu bulan Kocagöz, böylece üreticinin kredi maliyetlerinden kurtaracağını savundu.

Pazarlama ile ilgili desteklerden olan lisanslı depoculuk depolama maliyetlerinin destekleniyor olmasını pozitif karşılayan Kocagöz, “Küresel iklim değişikliği, enerji fiyatlarındaki sürekli yükselmeler gibi faktörlerin etkisiyle pamuğun sentetik elyaflarla rekabeti zorlaşmaktadır. Buna karşılık tüketicilerde çevre bilincinin gelişmesi
en yaygın ve popüler doğal elyaf olarak pamuk için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatı faydaya dönüştürebilmek üzere ülkemiz, zor günlerden geçerken, dışa bağımlı olmadan üretebilmenin, yani ‘üretimde bağımsız’ olmanın önemini bir kez daha idrak etmiştir” diye konuştu.

Kocagöz, bundan böyle her stratejik ürün ve üretimde “bağımsızlık politikası” güdülmesinin
kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

4. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ’NDE BELİRLENEN ÖNERİ VE İSTEKLER

*** Yerli pamuk üretimimiz Milli Tarım Projesi kapsamında gerekli önem verilerek “Milli Pamuk” kavramına yaraşır düzeye çıkarılmalıdır.

*** Destekleme için ayrılan ödeneğin tümüyle gerçek üretime gitmesi, desteklemeden beklenen yararın kazanılmasının ön koşuludur. Bunu sağlamak üzere “Alan Bazlı” desteklerin başvuru dosyalarında sadece alan bilgileriyle yetinilmemeli, bunların yanı sıra mutlaka üretim evrakları da istenmelidir. (Bunun nedeni çok önceki yıllarda bu
uygulamada yaşanmış olan suiistimallerdir.)

*** Alan Bazlı Üretim Destekleme Miktarı” ülke ortalaması tarla verimi esasına dayalı olarak belirlenmeli, ayrıca her yıl en az enflasyon oranında (ÜFE/TÜFE/tarımsal ÜFE/tarımsal girdi ÜFE) arttırılarak üretim maliyetleri üzerindeki iyileştirme etkisi korunmalıdır.

*** Mazot ve gübre desteği alan bazlı desteğin üstüne ek olarak verilmelidir.

*** Pamuk için alan bazlı destek miktarının belirlenmesinde alternatif ürünlere ilişkin gümrük koruması ile sağlanan dolaylı destek politikaları da dikkate alınmalıdır.

*** Milli Tarım Projesi’nin elde edilen sonuçların ışığında yeniden değerlendirilerek, önceden duyurulacak en az 3, tercihen 5’er yıllık dönemler halinde sürdürülmesi uygun olacaktır.

*** Ülkemiz pamukçuluğunun gelişmesinde hayati öneme sahip olan lisanslı depoculuğun ek teşviklerle desteklenmesi uygun olacaktır.

*** Bu amaçla ürünlerini lisanslı depoda saklayarak elektronik ürün senedine dönüştürmüş olan üreticilerimize lif pamuk kg’na bağlı ayrı ek bir destek verilebilir. Böylece yeni kurulacak ürün ihtisas borsasının da önü açılmış olacaktır.

*** Ayrıca pazarlama konusunda çok büyük adım olarak gördüğümüz, lisanslı depoculukta ton başına 7 TL olarak yapılan depo kiralama desteğinin destek verilmeye başlanan yıldan bu yana artan maliyetler hesaplanarak arttırılması lisanslı depoların yaşamasını sağlayacaktır.

*** GDO’suz pamuk üreten üç dünya ülkesinin (Türkiye, Yunanistan, İspanya) en büyüğü olarak ülkemizde Ulusal Pamuk Konseyi’nce tescili yapılan “GMO Free Turkish Cotton- GDO’suz Türk Pamuğu” kalite kimliği kullanımı teşvik edilmelidir.

*** “Better Cotton” için kurulan “IPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği” desteklenmelidir.

*** Kaliteli elyaf, GDO’suz yerli çeşitlerin gelişimi ve bağımsızlığımız adına “Yerli Pamuk Tohumculuğumuz” desteklenmelidir.

*** Ülkemiz tohum sanayinin bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohum teknolojisi alanlarında AR-GE çalışmaları güçlü bir şekilde desteklenmelidir.

*** Bitki ıslahçı kuruluşları/tohum şirketleri dünya ile rekabet edecek yapıya kavuşturulmalıdır.

*** Çırçır ve presleme işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite edilmeli, mevcut çalışma usul ve esasları gözden geçirilerek yenilenmelidir.

*** Pamuk standardizasyonu, sektörümüz ihtiyaçları doğrultusunda, ülkemiz koşulları dikkate alınarak yenilenmelidir.

*** Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir.

*** Ulusal Pamuk Konseyi’ne, temsil kabiliyetini güçlendirici faaliyetler yapmasını sağlamak üzere pamuk üretimi, tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir kaçından küçük kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni gelir kaynakları yaratılmalıdır.

*** Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmelidir.

İrfan Donat 

Bloomberg HT Tarım Editörü

idonat@bloomberght.com

Bir cevap yazın